ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

___Фінансове_управління Семенівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

__3.11.2017 року___ № 5/161___

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1. _10000000 Відділ освіти __ Семенівської райдержадміністрації _____

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ___1010000____Відділ освіти ____________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ______1011020_ __0921_ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою,дитсадком,інтернатом при школі),спец.школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами._

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48579,2__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _47378,8__ тис. гривень та спеціального фонду – _1200,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України. Бюджетний кодекс.Закон України Про освіту.

Рішення сесії від 26.10.2017 року « Про внесення змін до рішення річного бюджету райради від 22.12.16 року» «Про районний бюджет на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми __Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання

бюджетної програми 2 Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1011020 0921 _ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою,дитсадком,інтернатом при школі),спец.школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами 47378,8 1200,4 48579,2

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

47378,8

1200,4

48579,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Програма шкільний автобус на 2016-2020роки 1011020 741,6 741,6

Усього 741,6 741,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1011020 _ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою,дитсадком,інтернатом при школі),спец.школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами

Завдання 1Забезпечити надання відповід послуг денними ЗНЗ

1 Показники затрат: кіл Кількість закладів І-ІІІ ступеню Од. звіт 11

І-ІІ ступеню Од. звіт 3

2 Кількість класів І-ІІІ ступеню Од. звіт 105

І-ІІ ступеню Од. звіт 13

3 Число посаоклад.педперсоналу звіт 227,02

Адмінперс.віднесені допедперс. звіт 52,44

4 Спеціалісти звіт 27

Робітники звіт 124,5

Всього серед/річне число ставок звіт 430,96

Показники ефктивності: звіт

Діто-дні відвідування днів звіт 264630

Показники якості : звіт

Кількість відвідування днів звіт 170

ефективності

якості

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на

01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами) х х х

Інвестиційний проект 2

Усього

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів __________ ______О.В.Кресс__________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ________Є.Д.Мирошник_______

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

__Фінансове управління Семенівської РДА____________ (найменування місцевого фінансового органу)

___3.11..2017______ № __5/161____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1. 10000000__Відділ освіти __ Семенівської райдержадміністрації ________________

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __1010000__________ _________Відділ освіти____________________________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ___1011090_ __0960_Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи здітьми._

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _1274,3_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _1272,3__ тис. гривень та спеціального фонду – _2,0__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України. Бюджетний кодекс.Закон України Про освіту. Рішення сесії від26.10.2017 року « Про внесення змін до рішення річного бюджету райради ві 22.12.16 року» «Про районний бюджет на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми __Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання

бюджетної програми 2 Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи здітьми._

1272,3 2,0 1274,3

1011090 0960 Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

1272,3

2,0

1274,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи здітьми._

1011090 Завдання 1Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

1 Показники затрат: кіл Кількість закладів Од. звіт 1

2 Число посаоклад.педперсоналу Од. звіт 13

Адмінперс.віднесені допедперс. Од. звіт 4,5

3 Спеціалісти

Робітники звіт 5,25

4 Всього серед/річне число ставок звіт 22,75

Показники продукту:

С/річна к-ть дітей Од. звіт 835

Показники ефективності: звіт

Витрати на 1 дитину звіт 8992

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на

01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами) х х х

Інвестиційний проект 2

Усього

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів __________ ______О.В.Кресс__________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ______Є.Д.Мирошник _________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

__Фінансове управління Семенівської РДА____________ (найменування місцевого фінансового органу)

_______3.11..2017___ № __5/161____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1. __10000000____Відділ освіти__Семенівської райдержадміністрації____________________________

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __1010000_ _________Відділ освіти____________________________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ___1011170_ 0990__Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти._

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _500,2_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _500,2__ тис. гривень та спеціального фонду – ___ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України. Бюджетний кодекс.Закон України Про освіту Рішення сесії від26.10.2017 року « Про внесення змін до рішення річного бюджету райради ві 22.12.16 року» «Про районний бюджет на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми __Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання

бюджетної програми 2 Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 500,2 500,0

1011170 0990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 500,2 500,0

ВСЬОГО 500,2 500,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

1011170 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

1 Показники затрат: кіл Кількість закладів Од. звіт 1

Число посаоклад.педперсоналу Од. звіт 5

2 Адмінперс.віднесені допедперс. Од. звіт

Спеціалісти Од. звіт 1

3 Робітники Од. звіт 1

Всього серед/річне число ставок 7

4 Показники ефктивності: х

Показники якості :

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на

01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами) х х х

Інвестиційний проект 2

Усього

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів __________ ______О.В.Кресс__________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ______Є.Д.Мирошник_________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

_Фінансове управління Семенівської РДА_____________ (найменування місцевого фінансового органу)

_____3.11..2017___ № __5/161____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1. _10000000______Відділ освіти____Семенівської райдержадміністрації_________________

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __1010000__________ _________Відділ освіти____________________________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. __1011190____0990_Централізоване ведення бухгалтерського обліку._

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _592,1_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _582,1__ тис. гривень та спеціального фонду – _10,0__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України. Бюджетний кодекс.Закон України Про освіту Рішення сесії від26.10.2017 року « Про внесення змін до рішення річного бюджету райради ві 22.12.16 року» «Про районний бюджет на 2017 рік»»

.

6. Мета бюджетної програми __Забезпечення фінансування закладів освіти,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання

бюджетної програми 2 Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 582,1 10,0 592,1

1011190 0990 Забезпечити складання кошторисної звітності,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно ззатвердженими кошторисами

582,1

10,0

592,1

ВСЬОГО 582,1 10,0 592,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1011190 Завдання 1Забезпечити склад.і надання коштор.звітності фін.документ.фін.устан освіти згідно ззатвердж.кошторисами.

1 Показники затрат: кіл Кількість закладів Од. звіт 1

Число посад.окладів

2 Спеціалісти Од. звіт 12

Робітники Од звіт 0,75

3 Всього серед/річне число ставок Од звіт 12,75

Показники продукту:

4 К-ть зак.які обслуговуються

К-ть особ.рахунків

К-ть складен.звітів звіт 18

530

90

Показники єфективності: звіт

Устан.які обсл.1 працівником звіт 2

К-ть рах.на 1 прац.які обсл. звіт 44

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на

01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами) х х х

Інвестиційний проект 2

Усього

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів __________ ______О.В.Кресс__________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ______Є.Д.Мирошник_________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

__Фінансове управління Семенівської РДА_____________ (найменування місцевого фінансового органу)

_______3.11.2017__ № _5/161__

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1. _10000000____Відділ освіти______Семенівської райдержадміністрації____________________________

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ___1010000_________ _________Відділ освіти____________________________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ___1011200¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______0990 ___Здійснення централізованого господарського обслуговування._

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _286,3_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _286,3__ тис. гривень та спеціального фонду – ___ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України. Бюджетний кодекс.Закон України Про освіту Рішення сесії від26.10.2017 року « Про внесення змін до рішення річного бюджету райради ві 22.12.16 року» «Про районний бюджет на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми __Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання

бюджетної програми 2 Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування 286,3 286,3

1011200 0990 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

286,3

286,3

ВСЬОГО 286,3 286,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування

1011200 Завдання 1Забезпечити надання якісн.послуг централіз.господарського обслуг.

1 Показники затрат: кіл Кількість закладів Од. звіт 1

2 Спеціалісти Од. звіт 4

Робітники Од звіт 1

3 Всього серед/річне число ставок Од звіт 5

Показники продукту:

4 К-ть устано.які обслуговуют.

звіт 18

Показники єфективності:

Устан.які обсл.1 працівником звіт 4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на

01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами) х х х

Інвестиційний проект 2

Усього

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів __________ ______О.В.Кресс__________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ______Є.Д.Мирошник_________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

_Фінансове управління Семенівської РДА_____________ (найменування місцевого фінансового органу)

_________3.11.2017_ № __5/161___

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1. _10000000___Відділ освіти___Семенівської рай держадміністрації_______________

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __1010000__________ _________Відділ освіти____________________________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. __1011210_______0990__Утримання інших закладів освіти._

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _75,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _75,1__ тис. гривень та спеціального фонду – ___ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України. Бюджетний кодекс.Закон України Про освіту.Рішення сесії від26.10.2017 року « Про внесення змін до рішення річного бюджету райради ві 22.12.16 року» «Про районний бюджет на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми __Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання

бюджетної програми 2 Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1011210 0990 Утримання інших закладів освіти 75,1 75,1

1011210 0990 І.Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів.

ІІ.Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків,секцій,аматорських колективів.

75,1

75,1

ВСЬОГО 75,1 75,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1011210 Утримання інших закладів освіти

1011210 Завдання 1Забезп.якісну ме.психол.консульт.учнів

2.Забезп.проведення культ.мистецьк.заход.та роботу гуртків.секцій.амат.колект.

1 Показники затрат: кіл Кількість закладів Од. звіт 1

2 Число пед.персонала Од. звіт 1

Всього серед/річне число ставок Од звіт 1

3 Показники продукту:

4 Показники єфективності: х

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на

01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами) х х х

Інвестиційний проект 2

Усього

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів __________ ______О.В.Кресс__________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ______Є.Д.Мирошник_________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

_Фінансове управління Семенівської РДА_____________ (найменування місцевого фінансового органу)

_________3.11.2017_ №___6/162_____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1. _10000000___Відділ освіти___Семенівської рай держадміністрації_______________

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __1010000__________ _________Відділ освіти____________________________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. __1016410_ 0470 Реалізація інвестеційних проектів.

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _30,9_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – __ тис. гривень та спеціального фонду – ___30,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України. Бюджетний кодекс.Закон України Про державне прогнозування та розроблення программ економічеого і соціального ровитку України. Рішення сесії від26.10.2017 року « Про внесення змін до рішення річного бюджету райради ві 22.12.16 року» «Про районний бюджет на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми «Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів».

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання

бюджетної програми 2 Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1016410 0470 Про державне прогнозування та розроблення программ економічеого і соціального розвитку України 30,9 30,9

1016410 0470 Про деякі питання запровадження программно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

.

30,9

30,9

ВСЬОГО 30,9 30,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1016410

Завдання:І Про деякі питання запровадження программно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

Тис.грн 30,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на

01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами) х х х

Інвестиційний проект 2

Усього

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів __________ ______О.В.Кресс__________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ______Є.Д.Мирошник_________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Кiлькiсть переглядiв: 391

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.